Chữ ký số – Viettel CA – Lắp mạng Viettel Hải Phòng

Chữ ký số – Viettel CA

Giới thiệu

Viettel-CA là dịch vụ chữ ký điện tử của Viettel, được sử dụng trong các giao dịch nhằm xác định danh tính của người ký, đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của giao dịch điện tử.

Sử dụng Viettel-CA trong 

  • Các dịch vụ hành chính công: kê khai thuế qua mạng, hải quan điện tử, đấu thầu trực tuyến
  • Các giao dịch điện tử: chứng khoán điện tử, ngân hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

Các gói Chứng thư số (CTS) cho khách hàng Doanh nghiệp

  • Đối với khách hàng mua mới CTS Viettel

STT

Nội dung

Gói 1 năm

Gói 2 năm

Gói 3 năm

1

Giá Chứng thư số (đ) 1.236.000 2.112.000 2.990.000

2

Giá thiết bị (đ) 550.000 550.000 Miễn phí

3

Thời gian sử dụng (tháng) 12 24 36

4

Thời gian khuyến mãi (tháng) 6 9 12

 

  • Đối với khách hàng gia hạn CTS Viettel
STT Nội dung Gói 1 năm Gói 2 năm Gói 3 năm

1

Giá Chứng thư số (đ) 1.236.000 2.112.000 2.990.000

2

Thời gian sử dụng (tháng) 12 24 36

3

Thời gian khuyến mãi (tháng) 9 9 12

 

Các gói CTS dành cho cá nhân

  • Đối với khách hàng mua mới CTS Viettel

STT

Nội dung

Gói 1 năm

Gói 2 năm

Gói 3 năm

1

Giá Chứng thư số (đ) 495.000 841.500 1.188.000

2

Giá thiết bị (đ) 550.000 550.000 Miễn phí

3

Thời gian sử dụng (tháng) 12 24 36

4

Thời gian khuyến mãi (tháng) 6 6 HN, HCM: 9

Các tỉnh còn lại: 6

 

  • Đối với khách hàng gia hạn CTS Viettel
STT Nội dung

Gói 1 năm

Gói 2 năm

Gói 3 năm

1

Giá Chứng thư số (đ) 495.000 841.500 1.188.000

2

Thời gian sử dụng (tháng) 12 24 36

3

Thời gian khuyến mãi (tháng) 9 9 HN, HCM: 12

Các tỉnh còn lại: 9

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm 10% VAT

One thought on “Chữ ký số – Viettel CA

  1. Pingback: Lắp mạng Viettel Hải Phòng

Comments are closed.