Tổng Đài Tư Vấn

Gói Mạng cáp quang hộ gia đình

Gói Net1 Plus

Tốc độ internet

30Mbps

Giá cước

165.000/tháng

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Modem wifi 1 Băng Tần

Chi tiết

Gói Net2 Plus

Tốc độ internet

40Mbps/256Kbps

Giá cước

180.000/tháng

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Modem wifi 2 Băng Tần

Chi tiết

Gói Net3 Plus

Tốc độ internet

55Mbps/256Kbps

Giá cước

210.000/tháng

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Modem wifi 2 Băng Tần

Chi tiết

Gói Net4 Plus

Tốc độ internet

70Mbps/256Kbps

Giá cước

260.000/tháng

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Modem wifi 2 Băng Tần

Chi tiết

Gói Net5 Plus

Tốc độ internet

150Mbps/512Kbps

Giá cước

430.000/tháng

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Miễn phí 2 gói cước Truyền hình

Chi tiết

Gói Mạng cáp quang Trang bị Thiết bị mesh wifi

Gói Supernet 2

Tốc độ internet

80Mbps

Giá cước

245.000/tháng

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị miễn phí Modem WIFI

2 thiết bị Mesh Wifi

Chi tiết

Gói Supernet 3

Tốc độ internet

50Mbps

Giá cước

310.000/tháng

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị miễn phí Modem WIFI

2 thiết bị Mesh Wifi 

Chi tiết

Gói Supernet 4

Tốc độ internet

100Mbps

Giá cước

350.000/tháng

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị miễn phí WIFI 2 băng tần

2 thiết bị Mesh Wifi

Chi tiết

Gói Supernet 5

Tốc độ internet

200Mbps

Giá cước

535.000/tháng

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị miễn phí WIFI 2 băng tần

3 thiết bị Mesh Wifi

Chi tiết

Li ên hệ tư vấn khảo sát

Gói internet cáp quang +truyền hình

Gói internet+THS2C HD Net1

Tốc độ internet

30Mbps

Giá cước

215.000/tháng

Truyền hình thế hệ mới, tính năng ưu việt, hình ảnh rõ nét.

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD

chi tiết

Gói internet+THS2C HD Net2

Tốc độ internet

40Mbps/256Kbps

Giá cước

230.000/tháng

Truyền hình thế hệ mới, tính năng ưu việt, hình ảnh rõ nét.

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Modem Wifi Đầu thu HD

chi tiết

Gói internet+THS2C HD Fast25

Tốc độ internet

55Mbps/256Kbps

Giá cước

250.000/tháng

Truyền hình thế hệ mới, tính năng ưu việt, hình ảnh rõ nét.

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD

chi tiết

Gói internet+THS2C HD Fast30

Tốc độ internet

70Mbps/256Kbps

Giá cước

290.000/tháng

Truyền hình thế hệ mới, tính năng ưu việt, hình ảnh rõ nét.

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Modem Wifi, đầu thu HD

chi tiết

gói cáp quang doanh nghiệp

Gói Fast50

Tốc độ internet

50Mbps/752Kbps

Giá cước

660.000/tháng

Tặng 1 IP tĩnh

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị 

MikroTikRB750r2 + Convert quang

chi tiết

Gói Fast60

Tốc độ internet

60Mbps/1Mbps

Giá cước

880.000/tháng

Tặng 1 IP tĩnh

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Router

MikroTikRB750r2 + Convert quang

chi tiết

Gói Fast60

Tốc độ internet

80Mbps/1,5Mbps

Giá cước

2.200.000/tháng

Tặng 1 IP tĩnh

Tặng từ 1 đến 3 tháng cước

Trang bị Router

MikroTikRB750r2 + Convert quang

chi tiết

Tin tức-Khuyến mãi viettel

Lắp mạng Viettel Hải Phòng-Khuyến mãi lớn tháng 6 Miễn phí modem Wifi 100%

Chi Tiết

Lắp mạng Viettel Hải Phòng- Miễn phí modem Wifi 100% Tặng từ 1-3 tháng

Chi Tiết

Chuyển Miễn phí 100% từ trả trước sang trả sau viettel, nhận ngay ưu đãi lớn

Chi Tiết

Bán Android TV Box Viettel -Dich vụ truyền hình sử dụng Android Box giá hấp dẫn

Chi Tiết